Welkom

Knoeselloop 2020

Beste ouder, supporter of loper van de Knoeselloop,

De laatste maanden waren heftig, vreemd en vooral onzeker. Toch menen we dat we vooruit moeten durven kijken.
Door de onzekerheid over het al dan niet mogen organiseren van evenementen, hebben we als oudercomité van de Gemeentelijke Basisschool De Sleutel beslist om onze editie van de Knoeselloop in oktober 2020 anders aan te pakken.
We spelen op voorzichtig en daarom zal dit jaar enkel voor de kinderen van onze eigen school (GBS De Sleutel) een Knoeselloop worden georganiseerd en niet voor het grote publiek.

Dit wil zeggen dat op zaterdag 3 oktober de Knoeselloop niet zal doorgaan maar we zien jullie graag terug op zaterdag 2 oktober 2021 op onze volgende editie.

We willen als school en oudercomité onze kinderen toch nog iets kunnen aanbieden in deze tijd waarin er al zoveel geschrapt wordt voor hen. Daarom zullen op donderdag 1 oktober de kinderen van De Sleutel in de namiddag hun reeksen lopen en weer kunnen rekenen op mooie prijzen.
We zullen werken met een live streaming op Facebook zodat de ouders en grootouders van thuis mee kunnen volgen en er dus geen volwassenen langs het parcours zullen staan. Dit alles uiteraard onder voorbehoud.

Via onderstaande kanalen blijf je helemaal op de hoogte. Meer info : www.knoeselloop.be, FB Knoeselloop Broechem of via oc.glsdesleutel@gmail.com

Organisatie:

Oudercomité en leerkrachten GLS De Sleutel
www.glsdesleutel.be

Met de gewaardeerde medewerking van:

Sport Vlaanderen, Sportraad Ranst, Gemeentebestuur Ranst

www.stratenlopen.be